Login via:

Videovejledning til OrdblindetestenRelevante dokumenter

- Bemyndigelseserklæring
- Ordblindetestvejledning (version 5)
- Support
- Teknisk rapport om Ordblindetesten

Vejledninger til UNI-login og Nem-ID samt vejledning om tilknytning af elev/studerende fra anden institution

https://viden.stil.dk/display/SUP/Vejledninger+for+it-+og+brugeradministratorer

Driftsinformation